Arhiviranja i analize podataka iz tahografskih listića, digitalnog tahografa i kartice vozača.

 

Uvođenjem novih propisa o radnom vremenu i obveznim odmorima vozača te digitalnog tahografa, u voznom je parku obavezno arhiviranje i analiza:

 • tahografskih listića vozača (preuzimanje do 35 dana)
 • prenešenih podataka iz kartice vozača (preuzimanje do 21 dan)
 • prenešenih podataka iz digitalnog tahografa (preuzimanje do 90 dana)Prijevoznicima koji nemaju raspoložive radne snage ili za to potrebnih računala, nudimo uslugu koja podrazumijeva:

 • očitavanje tahografskih listića svih vozača,
 • arhiviranje očitanih podataka (3 godine),
 • prijenos podataka s kartica vozača (svakih 21 dana),
 • prijenos podataka iz digitalnog tahografa (svakih 90 dana),
 • arhiviranje svih prenešenih podataka (3 godine),
 • povezivanje svih očitanih podataka s tahografskih listića i prenešenih podataka s kartica vozača i iz digitalnih tahografa,
 • analiza svih podataka,
 • generiranje lista načinjenih prekršaja svih vozača i opomena za svakog od njih.
Slika 54
Slika 56
0 0