Tahografi

Ispitivanje tahografa

Prema Zakonu o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom saobraćaju Bosne i Hercegovine, sva vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 t kao i vozila koja služe za javni prevoz putnika s više od 9 osoba, uključujući i vozača, moraju imati ispitan i ovjeren uređaj za evidentiranje radnih vremena i obaveznih odmora mobilnih radnika u cestovnom saobraćaju – tahograf.

Obavezna ispitivanje tahografa podrazumjeva:

  • ispitivanje i ovjeravanje tahografa
  • ispitivanja i ovjeravanje ograničivača brzine
  • u slučaju ugradnje novog tahografa i senzora za tahograf, obavezna je njihova aktivacija

Cijena ispitivanja je propisana od strane Savjeta ministara BiH i iznosi:

  • ispitivanje i ovjeravanje tahografa: 150,00 KM + PDV
  • ispitivanje i ovjeravanje ograničivača brzine: 40,00 KM + PDV
  • aktiviranje tahografa i senzora za tahograf: 40,00 KM + PDV

Potvrda o ispitivanje važi dvije godine.

Ugradnja i servis tahografa

Sva vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 t kao i vozila koja služe za javni prevoz putnika s više od 9 osoba, uključujući i vozača, Prema Zakonu o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom saobraćaju Bosne i Hercegovine, moraju imati ugrađen analogni tahograf, a od 16.06.2010. godine, sva nova vozila koja se prvi put registruju na teritoriji Bosne i Hercegovine moraju imati ugrađen digitalni tahograf.

Osnovna zakonska obaveza je da se u vozilu nalazi ispravan uređaj za evidentiranje radnih vremena  - tahograf.

 

Osposobljeni smo za ugradnju i servis slijedećih tipovima analognih i digitalnih tahografa:

VDO:                           1381, 1324, 1319, 1318, 1314, 1311

STONERIDGE:          2400, SE5000 Exakt Duo

MOTOMETER:          EGK 100

EFKON:                      Efas

ACTIA:                       SmarTach, Flextach

Slika 48
Slika 49
Slika 50
Slika 51
0 0